Regulament oficial al campaniei

Regulament oficial al campaniei TOMBOLA – “ANIVERSARE 3 ANI – MAGNOLIA CLUB”  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE Organizatorul campaniei promotionale este S.C. MANOLETI S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14 A, corp C, et. 3, cam. 11, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu NR. J40/7789/2009, Cod Unic de Inregistrare: RO14373140, Cont…